top of page

prosenium

PhDr. Hana Georgi, Ph.D.

Psycholog pro dospělé a starší klienty


Tipy pro duševní pohodu v náročnějším období ZDE.

 

Pro jiné pracovní vytížení se omlouvám za dočasné omezení mých služeb.

Aktuální informace a užitečné odkazy

Období pandemie COVID-19

Home: Resources

Obtíže s pamětí?

S přibývajícím věkem zjišťujeme, že někdy máme potíže se zapamatováním nových věcí, hůře se soustředíme, připadáme si pomalejší. Mění se naše poznávací, tedy kognitivní, funkce. V některých případech jsou tyto změny natolik znatelné, že člověku začnou vadit. Pak je dobré s tím něco začít dělat. Nejlépe od zjištění zdroje změn a jejich rozsahu.
A podle toho postupovat dále. K zvážení jsou úpravy životního stylu, aktivity k povzbuzení duševních schopností i případná pomoc odborného lékaře.
S plánováním i uskutečněním řady kroků v péči o duševní zdraví, paměť a ostatní kognitivní funkce vám mohu pomoci.

Home: About Therapy

Linka pro seniory - Elpida

Senior telefon ŽIVOTa 90

Statue with Mask

Rady a doporučení psychologů
PhDr. Adam Suchý a Doc. PhDr. Miroslav Světlák, PhD.

Milí Češi a Moraváci na jedné karanténní lodi,
víme, že jste ve stresu a pod tlakem. Neexistuje sice žádná zázračná rada, jak na dálku zatočit
s úzkostí, psychickými potížemi či virem samotným, ale jako kliničtí psychologové a
psychoterapeuti jsme pro vás připravili stručný soubor doporučení, který vám v tyto dny snad
přijde k duhu: ...

Hand Hygiene
Dokument s perem

Českomoravská psychologická společnost

ČMPS uvádí na svém webu seznam odkazů na vyjádření odborných společností.

Ministerstvo vnitra

Informace MV pro občany, k jednání zastupitelstev obcí, opatření při volbách a pro cizince na území ČR.

Služby

Psychologická diagnostika a poradenství

Věnuji se především starším klientům, kteří cítí zhoršení paměti a schopnosti se soustředit. A těm, kdo mají diagnostikováno neurodegenerativní onemocnění
(např. Alzheimerovu chorobu) ve stádiu mírné kognitivní poruchy či demence. 

 

Poskytuji konzultace rodinným příslušníkům a pečujícím o osoby s kognitivní poruchou.

 

Služby dočasně poskytuji online
anebo po dohodě v místě pobytu klienta (domov pro seniory apod.).

Home: Services

Diagnostika

Zjištění skutečného stavu

  • vyšetření paměti a dalších kognitivních schopností: stanovení kognitivního profilu pomocí standardních psychologických testů; 

  • zmapování možných příčin kognitivních obtíží;

  • dlouhodobé sledování vývoje stavu;

  • písemná zpráva pro ošetřující lékaře na vyžádání.

Poradenství. Trénování paměti

Pomoc se změnou k lepšímu

  • kognitivní rehabilitace po úrazech či onemocněních;

  • trénink paměti a dalších kognitivivních funkcí;

  • aktivizace a stimulace u osob trpících demencí;

  • konzultace pro pečující a blízké osoby pacientů trpících demencí.

Ceny

Služby v poradně/online:

50 min:  600,- Kč

Služby u klienta:

Dle dohody, s přihlédnutím k době dojezdu, celkové době služby a případnému opakování.

Platby převodem na účet 159291276/0300.
Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím: prosenium + iniciály klienta (sebe nebo člověka, za kterého službu hradíte).

Home: O mně

O mně

Dlouhodobě se zabývám otázkami stárnutí a stáří
z pohledu geropsychologie. A to především
v souvislosti s kognitivními funkcemi, jejich přirozenými i nezdravými změnami.

 

Od roku 2005 jsem členkou a lektorkou České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging.

Svou vědeckou kariéru v Psychiatrickém centru Praha, posléze Národním ústavu duševního zdraví, jsem věnovala tréninku kognitivních funkcí a zdravému stárnutí.

V současnosti pracuji v Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Jsem vedoucí redaktorkou časopisu E-psychologie.

PhDr. Hana Georgi, Ph.D.

IČ: 150 92 828

Calm Sea

"Člověk si myslí, že má paměť,
ale ona má jeho.“

John Irving (Modlitba za Owena Meanyho)

Home: Famous Quote

Kontakt

Hybernská 20, Praha 1

+420777942424

Děkujeme za odeslání!

Home: Contact
Home: Text
bottom of page